Zgłoszenie reklamacyjne
W celu zgłoszenia reklamacji proszę wypełnić poniższy formularz.
Numer zamówienia
Typ reklamacji
Imię i nazwisko Klienta
Adres e-mail
Telefon
Adres pod którym znajduje się produkt
Numer katalogowy produktu
 
Treść reklamacji
Numer faktury zakupu
Numer listu przewozowego (dotyczy wysyłek kurierskich)
Załącz pliki (dodaj pole)
facebook